پیج اینستاگرام پایگاه خبری تولید و اقتصاد

تاسیس: ۱۳۹۶
آرمان ما: اطلاع رسانی و پوشش اخبار و وقایع صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد در حوزه داخلی و بین المللی
تبلیغات : تماس با ۲۲۳۲۱۸۶۲ و یا دایرکت.


پیج زنجیره امید 🎁