پیج اینستاگرام type 1 diabetic / دیابت نوع یک

یک زوج دیابتی که روی هم ۲۰ سال سابقه دیابت داریم💙
.
⭕لطفا تو دایرکت وویس ندید!⭕


پیج زنجیره امید 🎁